Deutsch für Dich 2. Német nyelvkönyv kisgyermekek számára jellemzők

Balogh Zoltánné Deutsch für Dich 1-2. című kétkötetes német nyelvkönyvét azoknak ajánljuk, akik iskolában vagy iskolán kívül 7-8 éves gyerekeket tanítanak német nyelvre. A kötetben az elvégzendő nyelvi anyagon kívül dalok, versek, kiszámolók, barkácsmunkák is találhatók.
A két kötethez 1 db 60 perces kazetta és tanári kézikönyv kapható.