Döntő csaták jellemzők

Huszonegy, történelmi fordulópontot jelentő csata időszerű újra áttekintése, Szalamisztól a huszadik század néhány legfontosabb összecsapásig. Gondolatébresztő munka, sok szempontból válogatott példatára az emberi konfliktusok történetéből. Nemcsak a csaták egyéni szempontú kiválasztása buzdít vitára, hanem a könyvben ismertetett, a maguk korában fordulópontot jelentő, fegyveres összecsapások együttesen éles aktualitással bírnak: döntő többségükben a Nyugat nem európaiak ellen viselt háborúit idézik, kulönösen az iszlámmal vívott küzdelmek. Azt világítja meg, hogyan formálta civilizációnkat a hódítás és visszavonulás, a katonai győzelem és a vereség árapálya.