Dráma, pedagógia, pszichológia jellemzők

Jelen munkával célunk rendszerezett, elmélyült áttekintést adni a drámapedagógia, a dramatikus nevelés elméletéről, természetéről, differencia-specifikumairól, sajátos eljárásairól, gyakorlatairól a pszichológia tanításait segítségül híva. Szándékaink között szerepel annak a ténynek a kiemelése, tudatosítása is, hogy pszichológiai, csoportdinamikai tudás és tapasztalat szükséges a drámajáték mint sajátos személyiség- és közösségformáló csoportmódszer alkalmazásához.