ÉDES ANYAFÖLDEM! jellemzők

„A magyar nemzet ezeréves életének legszomorúbb tavaszán fogtam e könyv írásába: az elsőfejezetek egy-két keserű kiszólását ez magyarázza. Azzal az érzéssel ültem íróasztalomhoz, hogy ekönyv írói pályám utolsó könyve lesz – halálom után, ha nyilvánosságra kerül” – írta önéletrajzikönyvéről Benedek Elek 1920 elején. A gazdag írói életút egyetlen regénye páratlanul izgalmasolvasmány Erdélyről, gyerekkorról, a század eleji Budapestről, írók és szalonok titkairól,képviselőházi vitákról, nem utolsó sorban pedig a szülőföldről és a székely néplélekről. Benedek ötéven keresztül országgyűlési képviselő volt, de politikusként is mindvégig az ifjúsági irodalommal, anépköltészettel és a közoktatással foglalkozott. 1921-ben végleg hazatért Erdélybe, ahol azirodalomnak és az irodalomszervezésnek szentelte idejét. „Úgy állítom ország színe elé a székelynépet, amilyennek gyermekifjúságomtól életem alkonyáig láttam: erényeit nem túlozom, hibáit elnem titkolom. Gyermekifjú koromban e népnek élete kedve