EGY NEUROETOLÓGUS ÉLETE ÉS A FELTÉTELES ÍZAVERZIÓ TÖRTÉNETE jellemzők

A Garcia-tanítvány, Stuart R. Ellins szerkesztésében, 2007-ben megjelent kötet egy különös sorsú tudós életének és munkásságának rendhagyó történetébe vezeti be az olvasót. A klasszikus tanuláselméletek nagynev képviselői és követőik által a 20. szá- zad derekán kiközösített, de mára a modern pszichológiai gondolkodás emblematikus képviselőjévé avatott, világhír szerző, John Garcia (sz. 1917. június 12.) érett fejjel robbant be a pszichológiába. Az elavult elméletektől a tudományos publikációs tevé- kenység bürokratikus gyakorlatáig minden ésszertlen konvenció ellen lázadó tudós szerint ,,A pszichológia nem enklávé amp;quot;, nem köthetik gúzsba saját hagyományai. Garcia ebben a könyvben ,,neuroetológusnak amp;quot; vallja magát, ugyanakkor a pszichológi- ának meghatározó szerepet szán egy egységes élet-tudományban. Szintézisre törekvő gondolkodó, aki többek között párhuzamot keres a Lorenz által leírt imprintig, a Freud által koragyerekkori szexuális traumákkal értelmezett hisztéria, és az általa felfe