Egyén és közösség - Tanulmányok jellemzők

Napjainkban a biográfia új virágkorát éli. Az individuum, amely a korábbi évtizedekben a tudományos kutatás tárgyaként elveszni látszott, a társadalomtörténet és társadalomtudomány felé orientálódó történetírásban mint történelemformáló személy tér vissza. Vitathatatlan, hogy az elmúlt évszázadban a történettudományban jelentős deficit halmozódott fel azáltal, hogy a vizsgálatok központi kérdése szinte kizárólagosan a struktúrák és folyamatok elemzése volt eltakarva vagy figyelmen kívül hagyva az egyes embernek, a személyiségnek a társadalmi folyamatokban játszott szerepét. A megszületett biográfiák pedig elsősorban „nagy emberek” - állami vezetők, hadvezérek - politikai pályaképei voltak