Egyenes gerinccel - A magyar katolicizmus Trianontól a világválságig jellemzők

Rónay László legújabb könyve 1920-ban, a vesztett világháború és a forradalmak pusztításait követő évben indul, s a trianoni döntések erkölcsi-lelki sokkjában vergődő ország kereszténységben való lelki rehabilitációját mutatja be egészen a nagy gazdasági világválság kezdetéig. Az Egyenes gerinccel kiemelt egyháztörténeti vonatkozású mű: egyfajta szemelvénygyűjteményként működik, hiszen Rónay döntően a korabeli katolikus sajtó - mára már nehezen hozzáférhető -anyagát teszi közzé, miközben a szerzői főszöveg kiváló történeti áttekintést-értékelést nyújt a tárgyalt korszakról, kitérve Prohászka Ottokár és Serédi Jusztinián magyar kultúrában betöltött szerepére is.