Egyetemes művészettörténet jellemzők

Mindenkor és minden kultúrában jellemző volt az emberre a művészi tevékenység. Az idők folyamán a legkülönbözőbb művésztípusok alakultak ki a maguk saját szabályaival és statútumaival: közintézmények karolták föl a művészi tevékenységet, s mindenki által látogatható múzeumokban kezdték gyűjteni és őrizni a műtárgyakat. Valamely korszak vagy kultúra történetéhez lényeges alkotóelemként tartozik hozzá művészetének története is, nem kisebb súllyal, mint tudományos földfedezéseinek története. A városok, régiók, államok és kontinensek közötti kölcsönhatás a művészet -a közöttük zajló kommunikáció és kulturális csere e fontos tényezője- nélkül kevésbé intenzív, sokoldalú és termékeny lett volna.