EGYETEMES MŰVÉSZETTÖRTÉNET (SUNBOOKS) jellemzők

Ez a nagyszabású, újszerű és egyetemes mű azzal a céllal készült, hogy 720 oldalon és több mint 2000 színes illusztrációval bemutassa, elemezze és magyarázza azokat a művészeti jelenségeket, amelyek a kezdetektől máig végigkísérik az emberiség történetét. A különlegesen szép kiállítású album szerzői nemzetközileg elismert szaktekintélyek, a kötetet magyar vonatkozások egészítik ki.A könyv felöleli valamennyi korszak és kultúra kiemelkedő alkotásait, az új kutatási módszerek és a legfrissebb kritikai szempontok szerint. Az egyes korszakokból azokat a műveket válogatja ki, amelyek kimagasló minőségükkel a leghitelesebben tanúskodnak az adott időszak mentalitásáról és ízléséről, de a festészet, szobrászat és építészet klasszikusain kívül a kisművészetek számtalan formájával is foglalkozik, az őskori agyagedényektől a modern falképekig, a kínai lakktárgyaktól a fotóművészetig, a keleti szőnyegektől a kortárs formatervezés termékeiig.