ELBESZÉLÉSEK jellemzők

Kafka műveinek évfordulós válogatásába feltétlenül odakívánkozik novellái gyűjteménye. Az átváltozás, Az ítélet, Az éhezőművész és a többi mára iskolai tananyag, de klasszikus mivoltában sem épp szelíd és jámbor olvasmány. Legfeljebb Poe novellái gyakoroltak még hozzájuk foghatóan világra szóló, elementáris hatást az olvasóra. Hozzá kell tenni azt is, hogy kiadásukkal néhol azért nem siettek, mert ezek a kurta szenvtelenséggel előadott dermesztő látomások annyira jóslaterejűnek, hogy évtizedek múltán is jelen idejűnek tűnnek föl.