Éles ütemek jellemzők

Európa egyik legkisebb lélekszámú népének nagy költője, a huszadik századi délszláv irodalom jelentős alakja Srečko Kosovel.
Életében egyetlen kötetet sem jelent meg, de hátrahagyott versei alapján a modern szlovén költészet előfutáraként tartják számon. A szlovén Rimbaud-ként szokták emlegetni.
A szimbolizmusból az impresszionizmusba és az expresszionizmusba majd pedig a konstruktivista lírába átívelő, forradalmi eszmeiségű költészete Kassák Lajossal rokon leginkább. A kötet a költő konstruktivista verseiből nyújt válogatást.