ÉLETÜNK FORRÁSA, A TERMŐFÖLD jellemzők

A szerző, aki több mint negyvenöt éve foglalkozik talajtannal, a termőföld iránt érzett gondjaiból – s nemcsak a magáéból – kiindulva, megpróbálja feltárni a talaj megőrzésére, termőképességének megóvására és fokozására kínálkozó lehetőségeinket, ezzel kapcsolatos kilátásainkat, igyekezvén ráterelni a figyelmet arra, hogy jövőnk attól is függ, miképpen sáfárkodunk talán mindennél fontosabb természeti erőforrásunkkal, a termőfölddel.