Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok jellemzők

A kötetben elsősorban az utóbbi évtized tanulmányait gyűjtöttem össze. Hosszabb ideje folyó munkálkodás első eredményeit mutatja be a "Történeti elitkutatás" című blokk. A tudáselitről írott elemzések egyike a két világháború közötti egyetemi tanárok rekrutációját leírva, az adatgazdag prozopográfia segítségével arra az eredményre jut, hogy a fizetési osztályokkal összeköthető társadalmi rangcímrendszerrel, mint presztízshierarchiával leírható a dualizmuskori középosztály jelentős részének szerkezetisége. A társadalmi szereplők törekvései folyamatosan mozgásban tartották, s időről időre átrendezték a rangcímrendszer néhány részletét. A "Felekezet és etnikum - iskola és asszimiláció" című fejezet a jelzett problémák mellett jelentős figyelmet szentel a módszertani kérdéseknek, kiváltképpen a dualizmuskori tanügyi statisztikák érvényességének, használhatóságának. A harmadik tematikus fejezet régebben készült írásai a kalendáriumolvasó parasztok művelődési blokkjának mentalitásvilágát formáló populáris naptárak hatását elemzik.