ELMÚLT JÖVŐ - A TÖRTÉNETI IDŐK SZEMANTIKÁJA jellemzők

Egy időben egyszerre megszámlálhatatlanul sok idő létezik... Az 1923-ban született Reinhart Koselleck a legjelentősebb kortárs német gondolkodók egyike - Karl Löwith, Martin Heidegger, Carl Schmidt, Hans-Georg Gadamer tanítványa, nagy hatással volt rá Helmuth Plessner is. A Poetik und Hermeneutik kör egyik kiemelkedő alakja, a fogalomtörténet és egyáltalán a modern történetírás meghatározó képviselője. Hatalmas műve, a Werner Conze-val és Otto Brunnerrel 1972 óta közösen kiadott Geschichtliche Grundbegriffe (Történelmi alapfogalmak) 9 kötete és jelen könyve mellett legismertebb kötetei: Kritik und Kriese (Kritika és válság) 1973, Zeitschichten (Időrétegek ) 2000.