Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések jellemzők

A Pszicholingvisztikai tanulmányok sorozatunk 6. kötetében olyan tanulmányokat gyűjtöttünk össze, amelyek az első- és a második nyelv természetes körülmények közötti és kísérletes helyzetben való használatairól szolgálnak adatokkal. A háromnyelvű kötetben a hazai kutatókon kívül külföldi szakemberek is elfogadták felkérésünket, és megtiszteltek minket legújabb kutatásaik és azok eredményeinek bemutatásával. Szerzőink tudományos háttere sokszínű és különböző, így a nyelvhasználatot interdiszciplináris megközelítésben mutatjuk be. A tanulmánykötet hasznos olvasmány, ismeretforrás lehet nyelvészeknek és a nyelvek iránt érdeklődőknek egyaránt. A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem előadásait tartalmazó kötetek a TINTA Könyvkiadónál: Tanulmányok a mentális lexikonról (2009); Nyelv, beszéd, írás (2010); Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben (2011); A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban (2012); A nyelv rendszer, használat, alkalmazás (2015); Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések (2015). Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 178. tagja