EMLÉKEZÉSEK - RÁKOSI JENŐ VÁLOGATOTT MŰVEI II. - jellemzők

A válogatott művek között megkülönböztetett helyet foglal el az 1926-ban írt Emlékezések, a 84 évesen is lankadatlanul dolgozó Rákosi Jenő (1842–1929) talán legértékesebb műve. Hat–nyolc évtized pergő krónikája, irodalom és sajtó, színház és politika, Deáktól Adyig, Kemény Zsigmondtól Tisza Istvánig, Blaha Lujzától a kommunistákig – gazdag tartalom, érdekfeszítő olvasmány.A szépíróként, esztétaként és színházszervezőként is figyelemreméltó újságíró-fejedelem neve 1945 után egyet jelentett a harcias maradisággal. Lehetnek néhányan, akiknek ma is ezt jelenti, míg nagyon sokaknak – semmit sem. Az író vasi szülőföldjének könyvkiadója változtatni szeretne ezen a méltatlan helyzeten.