EMLÉKFOSZLÁNYOK jellemzők

Zádor Margit, a cseh irodalom kiváló magyar fordítója ezúttal szépírói oldaláról mutatkozik be. Emlékfoszlányai a 20. századi európai történelem egyik legtragikusabb korszakának, a holokausztnak szubjektív ihletettségű művészi megjelenítése. Az elbeszélő személyes, rendkívül szuggesztív emlékeit egyes szám harmadik személyben tárja az olvasó elé - a mélyen érzelmi ihletettségű anyagot ily módon kényszerítve a higgadtabb elbeszélés medrébe.