Emléklapok a régi Aradról jellemzők

Sohasem dicsekszik különös aradisággal. Nagyvárad Biharország, Temesvár a Bánát fővárosának címét öntudatosan és természetszerűen viseli. Arad még a Hegyalja urának vagy a Maros-kapu városának se hívta magát soha. Nem nagyképűsködik: egyszerűen Arad, s csak józan, egyszerű, önmagából merítő akar lenni. A városok versenyében mindig lemarad, de minden különösebb zokszó, fájdalom és elkeseredés nélkül leszámol a kudarcokkal. Várad jól odasimult az előhegyekhez, s kitűnő kapu tövében élelmes kulcsváros tudott lenni; Temesvár mindig elérte a módját, hogy végesvégig nagy, külön síksági szív legyen s minden kedvező időpontot haszonnal kihasználjon: éppen úgy ad, mint kap. A két szomszédos csörtető mindent elszívott Aradtól, ha felülről, a hatalmas központtól juttattak valamit, hajdan és most. (Dr. Krenner Miklós, Spectator)