Én már tudok olvasni jellemzők

Kedves Szülők, Pedagógusok! Közismert tény, hogy a folyamatosan olvasó tanulók sem mindig értik az olvasottakat. A szöveg megértését, feldolgozását is gyakorolni kell! Már első osztályban, a hangos olvasás gyakoroltatásával párhuzamosan fejlesztjük a megértő képességet is. Fokozatosan, változatos feladatokkal igyekszünk segíteni azoknak a módszereknek az elsajátítását, amelyekkel a szavak, mondatok, szövegek lényege jobban felfogható. A munkafüzetet elsősorban differenciálásra ajánljuk, önálló feldolgozásra, az iskolába olvasni tudással érkező tanulóknak. A gyűjtemény olyan feladatok sora, melyeken végiglépegetünk addig, amíg betűzgető elsőseink a rövid szövegek feldolgozásáig eljutnak. A betűtanulás végén, a hosszabb szövegek feldolgozása előtt közös gyakorlásra is jól használhatók a feladatok. A feladatok otthoni munkával is megoldhatók, a szülőknek ötletadóként szolgálhatnak a tanuláshoz. A feladatsor a NAT követelményeinek megfelel, nem kapcsolódik egyik tankönycsaládhoz sem. Az egy tanórára szánt feladatok sora bemelegítő olvasással (vagyis figyelem-koncentrációs feladattal) kezdődik. Ezt követik a nehezebb, majd a rajzos, színezős munkák.