ÉPÍTÉSZETI STÍLUSOK - CD jellemzők

A szoftver a művészeteket kedvelő személyeknek készült. A multimédiás anyag tartalmazza a legfőbb építészeti stílusokat az ókortól egészen napjainkig, melyek meghatározott történelmi időszakot öleltek fel. Foglalkoztathatja a témával ismerkedni vágyó fiatalokat, -iskolákban kiváló segédanyg történelem órákhoz-és a művészeteket kedvelő idősebbeket is egyaránt, hiszen az egyetemes művészeti tudás mindenkire művelő jelleggel hathat. Az alapfogalmak közt megtalálhatjuk, miként fejlődtek az idők során a terek, épülettömegek, illetve leírást kapunk a boltozatok, tagozatok típusairól, oszloprendszerekről és a különféle stílusokhoz tartozó ablaknyílásokról, épülethomlokzatokról, melyekben a világ eltérő népeinek jellegzetes vonásai fedezhetőek fel. A témakörök közt mozogva, az építészetben használt szakkifejezések magyarázatával, a fogalmak rövid leírásával találkozhat, melyeket a kislexikonban is megtalál. A lexikon mindamellett képi illusztrációkban is gazdag, hiszen itt található számos hír