Erők és terek jellemzők

Ez a könyv sok ember munkája. Azoké, akik az elmúlt hetek eseményeit érteni, ismertetni és megértetni próbálták a Népszabadság olvasóival -miközben nekik maguknak is komoly feladatnak bizonyult a történtek feldolgozása. Törekedtünk arra, hogy az eseményeket a maguk teljességében mutassuk be, aminek terjedelmi korlátjai vannak. Mégis: akik rendszeresen olvassák a Népszabadságot, tudják, hogy a lap szerkezetének ideiglenes átalakításával is kísérletet tettünk a rend és a megnyugvás elősegítésére, egyszersmind megfogalmaztuk igényünket a rendre, a megnyugvásra, a jog- és ésszerűségre. Az események fordulatai ugyanakkor arra kényszerítettek bennünket is, hogy újra és újra tisztázzunk néhány alapkérdést. Teret adtunk ugyanakkor több, a miénktől eltérő, mégis fontos, mert vonatkoztatási pontnak bizonyuló véleménynek. Nem utat, sokkal inkább valamiféle emberi és szakmai tartást szerettünk volna mutatni.