Értekezés a vallási indulatokról jellemzők

A könyv a szerző legismertebb munkája, amely nem egyszerűen hittudományi módszerekkel és nyelvezettel értekezik a vallásos gyakorlat mibenlétéről, hanem kora tudományos eszköztárával megalkotta az egyik első vallásfenomenológiát, amely ily módon fölkeltheti mind a gondolati mélységre törekvő hívők, mind a vallásszociológia és eszmetörténet iránt érdeklődők figyelmét.