Eszmék és arcok a 18. századi Magyarországról jellemzők

A könyv az 1770 előtti magyarországi irodalom elfeledett alakjait mutatja be, összefüggésben az eszmetörténeti és a figyelmen kívül nem hagyható egyházi-vallási élet összefüggéseivel. A szerző véleménye gyakran eltér a szakirodalomban eddig olvasható állásfoglalásokkal. A korabeli tudományos élet monografikus bemutatása a feldolgozás fontos jellemzője.