ESZMÉK ÉS JÁMBOR ÓHAJTÁSOK jellemzők

Az utolsó magyarországi Kemény Zsigmond-életműkiadásban egyetlen, cikkeket, publicisztikai írásokat, vezércikksorozatként közreadott politika tanulmányokat tartalmazó kötet jelent meg, az 1983-as Korkívánatok, amely az 1837 és 1846 között született, e körbe tartozó munkákat gyűjti egybe. Ezeket a cikkeket Kemény még Erdélyben írta; 1847-től vált, már Pesten, az ország egyik fontos közvélemény-formálójává, a Kossuth Lajos alapította Pesti Hírlap munkatársaként, 1848 májustól szerkesztőjeként. Néhány évvel a szabadságharc bukása után a Pesti Napló vezércikkírójaként, majd szerkesztőjeként egyike volt azoknak, akik a politikai újságírást fegyverré kovácsolták: 1860 végéig elsősorban mint a külpolitikai, európai események kommentátora volt jelentős, különös az októberi diploma megjelenése után viszont a legfontosabb belpolitikai kérdésekben mutatott irányt.Az 1847-től a 60-as évek végéig született több száz cikke sohasem jelent meg kötetben, sem életében, sem a halálától máig eltelt időben