Etikai jellegű töredékek II. jellemzők

A 2011-ben megjelent első kötet töredékei e lapokon folytatódnak. A töredékek témavilága a mindenki által ismert köznapi esetektől az elvontabb, eszmetörténeti elemzéseken át a legsúlyosabb morális dilemmákig terjed. A szerző hűvös, higgadt, elemző gondolkodása sok esetben saját morális problémáinak újragondolására készteti az olvasót, ezzel segítségére lehet saját erkölcsi állásfoglalásaink elmélyítésében. Az etikai irodalomban nem egyedi eset a töredékes forma, de nem is túl gyakori. Lehetővé teszi a gondolatok szinte korlátlan tömörítését, s ezzel az intenzívebb kifejezésmódot. Az olvasó egyenesen a mű társszerzőjévé válik, hiszen a néhol aforisztikus tömörségű gondolatok jelentése csak az olvasási-megértési folyamatban konkretizálódik, így a mű megalkotása még inkább, mint általában az olvasói befogadásban fejeződik be.