ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR - MAGYAR SZAVAK ÉS TOLDALÉKOK EREDETE jellemzők

AZ ÉVTIZED SZÓTÁRSZENZÁCIÓJA!!!Régi és új szavaink eredetükkel és a hozzájukkapcsolódó művelődéstörténeti érdekességekkel vallanaka magyarság történeti adatok nélküli koraihistóriájáról és nemzetünk újkori történelméről.A Tinta Könyvkiadó 1024 oldalas Etimológiai szótáratöbb évtizedes hiányt pótol. A nagyközönség számárakészített kézikönyv 8945 szócikkben magas színvonalonés szakszerűen dolgozza fel a magyar nyelvi elemekeredetét. 8670 szócikk a szavak etimológiájátismerteti, 275 pedig -- elsőként a magyarszótárirodalomban -- a magyar toldalékok eredetét adjameg. Az Etimológiai szótár közel kétszáz olyan szót istartalmaz, mely korábban nem szerepelt egy etimológiaiszótárunkban sem. A szócikkek minden esetben közlik acímszó első írásos előfordulásának évszámát, majdrészletesen ismertetik a szó eredetét, keletkezésénekmódját. Az Etimológiai szótár szerzői feltüntetik aztis, ha egy-egy eredeztetés nem teljesen bizonyos, hanem vitatott vagy csak valószínű. A szócikkekben acímszavakon túl t