EURÓPA TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNETE jellemzők

A könyv fejezetei az európai kultúrák keletkezésétől a XX. század közepéig vezetik az olvasót. Komplex témakörei: az európai történelem természeti környezete, a földrész benépesülése, a nyelvek kialakulása, a városodás kezdetei. A szerző bemutatja az ókori civilizációk gazdasági eredményeit és korlátait, majd az azt követő feudális időszakok fejlődésbeli és civilizációs problémáit. A ma megértése szempontjából különösen fontos az újkor tárgyalása a mezőgazdaság, ipar bányászat, közlekedés szempontjából. Az ipari forradalom időszaka, a XIX. század gazdaságtörténeti eredményei még inkább előtérbe kerülnek, az ezt követő XX. század a maga világháborúival, a különböző régiókban a nemzetközi politikai-gazdasági dezinetgráció bemutatásával érthetővé teszik a két világháború Európára nézve súlyos következményeit. A X. század időrendi fejezetinek végétől a magyar településrendszer, népesedés és a magyarországi kapitalista fejlődés időszakai is rendre visszatérnek.