Falak jellemzők

A Falak minden eddiginél teljesebb magyar nyelvű Holan-válogatás. A kötet magyar nyelven a maga lehetséges teljességében mutatja föl a huszadik századi cseh költészet egyik legnagyobb, világirodalmi jelentőségű alakját.