Faragóiskola jellemzők

A hagyományőrzés szándékával létrehozott műben, mintegy tizenötféle Magyarországon használatos népi faragótechnikát ismertet a Szerző. A faragószerszámok és faragható alapanyagok bemutatásán túlmenően, közel 700 színes műveletfázis-illusztráció segíti az egyes technikák elsajátítását.
A műhelyhangulatú Foglalkozásokban a faragómódszerek lépcsőzetesen követik egymást. A kezdő faragó ezáltal fokozatosan sajátíthatja el a gyakorlati fogásokat. A haladó szintű faragó bővítheti szakmai ismereteit, megkedvelhet ez idáig általa nem ismert technikákat.
A könyv ajánlott faművességet és más faipari szakmákat tanulóknak, szakmaváltóknak, faragótanfolyamok, szakkörök résztvevőinek, hobbi-faragóknak, valamint szakközépiskolai és felsőoktatási intézmények kézműves fakultációiban résztvevő hallgatóknak. Ajánlott továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek népi tárgykultúránk, népi díszítőművészetünk e csodálatraméltó színfoltja iránt.