Fejezetek a motivációkutatásból jellemzők

A motiváció a viselkedés és a cselekvés hátterére, mozgatórugóira vonatkozó gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden viselkedésre és szervezett aktivitásra késztető külső és belső tényezőt. A pszichológiai motivációkutatás eredményei, azok gyakorlati felhasználása napjaink fogyasztói kultúrájában és életünk minden területén jelentős szerepet játszanak. Gondoljunk csak a marketingre, a reklámra, a szervezeti kultúrára vagy a választások idején felerősödő politikai kommunikációra. A kötet hét fejezete a motivációkutatással kapcsolatos releváns kérdésköröket mutatja be, a teljesség igénye nélkül.