Fejlődéslélektan I. jellemzők

A jegyzet arra vállalkozik, hogy végigkísérje a fejlődés menetét a megtermékenyüléstől az óvodáskor végéig, eligazít a szakirodalmakban, az elméletek sokszínűségében.