Fekete István jellemzők

"Fekete István különös jelenség a magyar irodalomban. Mindenekelőtt azért, mert szembetűnő példa arra, amikor az irodalomtörténet-írás anélkül vet el egy markáns ... életművet, hogy értékeiről alapos vizsgálatok nyomán megbizonyosodott volna. A meggyökeresedett előítéletek mintha a lehetőségét is kizárnák annak, hogy az író művei jelentősebbek felejtésre ítéltetett kamaszkori olvasmányoknál... A jobbára az írói pálya első felére összpontosító kötetemet a kutatások megalapozásának tekintem. A genetikus kritika gyakorlatának megfelelően ... az életmű alakulástörténetének feltárására törekedtem, természetesen a műelemzésről sem feledkezve meg. S ennek mindenképpen folytatása következik."