FELSŐOKTATÁSI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2005. jellemzők

A kötet az érettségi kormányrendelet által meghatározott kötelező és a választható érettségi tárgyak követelményeit közli közép- és emelt szinten. A választható tárgyak közül terjedelmi korlátok miatt csak a gyakrabban válasz-tott és a felsőoktatási intézményekbe bejutáshoz leggyakrabban szükséges tantárgyak követelményeit ismertetjük. A kötelező tárgyak vonatkozásában közöljük az Országos Közoktatási Intézet által összeállított érettségi feladatso-rokat és azok megoldásait.