Filozófiai és teológiai művek I. jellemzők

A kötet az 1076-tól az 1090-es évek elejéig készült teológiai írásokat tartalmazza. A Monologion a teodícia lényeges kérdéseit tárgyalja, így a szerző teológiai programja összegzésének, a további írások forrásának tekinthető. A Proslogion jelentőségét sokan az első fejezetek ún. "ontológiai istenérvében" keresték; a nevezetes argumentum most a teljes mű kontextusában olvasható. A Proslogiont követő vita Anzelmet az Istenről szóló beszéd, a valódi thelogia lehetőségének kutatása felé fordította; dialógusai az ezzel kapcsolatos nyelvelméleti kérdésekre keresik a választ. A szöveget kísérő jegyzetek, bevezető tanulmányok segítenek elhelyezni Anzelm életművét a 11-12. század szellemi közegében.