FIZIKA II. - EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY - GYAKORLÓFELADATOK jellemzők

Raktári szám: 81471A középszintű fizika érettségi vizsgára való felkészítés-felkészülés céljából készült ez a két kötetes feladatgyűjtemény. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, a megfogalmazott vizsgakövetelmények rendszere.A feladatgyűjtemény alapvető funkciója nem változott: mindenekelőtt a középiskolai rásbeli érettségi vizsgára való felkészítést-felkészülést szolgálja. Az új szemléletet tükrözi az, hogy az egyes témakörök ismeretanyagát többféle feladattípus dolgozza fel, lehetővé téve a tanult ismeretek sokoldalú feldolgozását, az egyszerű reprodukción túl a fogalmak és összefüggések megértését, alkalmazási lehetőségeinek felvillantását is.