Fizika III. A gimnáziumok 11. évfolyama számára jellemzők

A Fizika 11. elsősorban a gimnáziumok igényei alapján készült, a kerettanterv szerinti felépítésű tankönyvcsalád tagja. A középszintű érettségi eredményes letételéhez szükséges ismereteket tartalmazza, elsősorban a fizikából továbbtanulni nem szándékozó diákoknak ajánlható. Témakörök: mechanikai rezgések, mechanikai hullámok, elektromágneses hullámok, optika, modern fizika, az atommag fizikája, csillagászat.