Fizika összefoglaló és példatár jellemzők

Ez a könyv hatékony eszköz a felvételi vizsgákra készülő diákoknak, akár egyénileg, akár a felvételi-előkészítő tanfolyamokon készülnek fel. A tárgyalásmód a szokásos sorrendet követi: mechanika, hőtan, elektromosság- és mágnesességtan, fénytan és atomfizika. A tananyag harminckét része elméleti összefoglalóból és megoldott példákból áll. A példák a lehető legteljesebb képet nyújtják az anyagrészekhez kapcsolódó feladattípusokról, és igazodnak a 2001-ben kiadott "Felvételi követelmények" című kiadványban közölt vizsgakövetelményekhez. A jelen kötet új szemléletével és az új körülményekhez való alkalmazkodásával tűnik ki a fizika összefoglalók és példatárak sorából.