Foglalkoztató füzet: Hercegkisasszonyok jellemzők

A füzet játékos feladatainak megoldása során észrevétlenül fejlődik gyermeke logikus gondolkodása, koncentrációs készsége, és képzelőereje, tehát pontosan azon készségei, amelyek az iskolai teljesítményt is jelentősen befolyásolják. A kötet felépítése, a feladatok típusa a tanuláskutatás legmodernebb eredményein alapulnak.