FOGYASZTÓI ELÉGEDETTSÉG jellemzők

A fogyasztói elégedettség napjaink üzleti gyakorlatának egyik legaktuálisabb kérdése. A marketingkutatások eredményei azt mutatják, hogy a meglevő ügyfél megtartása általában sokkal kevesebb költséggel jár, mint egy új ügyfél megszer-zése. Bár az elégedettség és a vevői hűség között bonyolult a kapcsolat, a vevők többsége hűségessé tehető, ami a vállalatok számára pénzügyi előnyökkel jár. A piaci verseny, a fogyasztókért folytatott harc élesedése a hazai piacokon is egyre jellemzőbb. Az ügyfél- és fogyasztómegtartás, a lojális ügyfelek számának növelése és az ügyfelek elégedettségével való törődés a magyar vállalati gyakor-latban is egyre fontosabbá válik. A könyv az elégedettségi fogalomkör bemutatásán túl foglalkozik az elégedettség mérhetőségével, a mérés elméletével és gyakorlati megvalósításával, s ismerteti az empirikus tapasztalatokat is. A könyvet az elméleti és gyakorlati szakemberek mellett a gazdasági egyetemek és főiskolák hallgatóinak ajánljuk