Föld alatti gombavilág jellemzők

"A föld alatti gombáknak a közönség széles rétege számára nincs esztétikai jelentése. Melegbarna színeikben, belsejük finom s gyakran szint játszó márványozottságában csak a tanulmányozó szakember gyönyörködhet. Mégis bizonyos védelemben kell őket részesíteni. A természet eme kincseit örököltük, kötelességünk azt az utókor számára is biztosítani. Kipusztulásuktól addig nem kell tartanunk, amíg öreg fákkal is kevert valamirevaló erdeink, ligeteink vannak. A gombagyűjtő ember a rejtetten élő föld alatti gombáknak csak csekély hányadát találja meg. Sokkal kevesebbet, mint a gombák után kutató állatok és rovarok. Ezek azonban a gombák terjesztése terén jelentékeny szerepet játszanak. Valamely ritkább föld alatti gombának helyenkénti újabb felbukkanása olyan esemény, amire a szakirodalom felfigyel." (A szerző)