FÖLDRAJZ 7. jellemzők

A Panoráma sorozat létrehozásánál az vezérelt minket, hogy megfeleljen a felgyorsult világunk által támasztott egyre összetettebb ismereteknek, és motiválja a diákokat az önálló ismeretszerzésre. Milyen újításokat tartalmaznak ezek a tankönyvek? A legszembetűnőbb talán az, hogy a leckék mindjárt egy tömör ismeretközlő oldallal kezdődnek. Ezek a bevezető vázlatok megkönnyítik a diákok számára az otthoni tanulást, a lényegkiemelés technikájának elsajátítását, a tanároknak pedig az ellenőrzést. Ahogy a feladatok megoldásával a diákok maguk vonnak le következtetéseket, úgy lehet vissza-visszatérni ezekre az oldalakra, és elolvasni azt a definíciót, törvényt stb., amely hozzájuk kapcsolódik. Ezzel el is érkeztünk a második újdonsághoz: a rengeteg tevékenykedtető feladathoz. Bizonyított tény, hogy az a tudás, amit tapasztalás útján ért meg a diák, sokkal mélyebb, szervesebb és maradandóbb, mint a passzív módon befogadott ismeret. Ez az újítás egyik lényege: csökkenteni a ,,kinyilatkoztatások