FÖLDRAJZI ATLASZ 5-10. OSZTÁLY - MS-4120T jellemzők

A kiadvány a módosított Nemzeti alaptantervben alapvető célként megfogalmazott kompetenciaalapú oktatás igényének, valamint az érettségi követelmények figyelembevételével készült. A taneszköz elsősorban az életkori sajátosságoknak kíván megfelelni. Mindemellett a amp;quot;közölt amp;quot; információ és a nevezéktan igazodik a 21. század aktuális társadalmi-gazdasági változásaihoz s nem utolsó sorban a amp;quot;mozaikos környezetismeret-, természetismeret- és földrajztankönyvek amp;quot; szemléletéhez és kiegészítő anyagához is. Nem a hagyományos értelemben vett atlasz, hiszen nem csak térképek gyűjteménye. A megszokott témák mellett több problémaközpontú tematikus térkép is szerepel. Ezek megnövekedett száma teszi lehetővé, hogy igazi munkaeszközként funkcionáljon az atlasz, lehetőséget adva ezzel az ismétlésre, gyakorlásra, összehasonlításokra. Kiegészítő rajzokkal, esztétikus, érthető ábrákkal, fotókkal segíti a valósághű képzetek kialakítását, majd az erre épülő tudásszintek létrejöttét. Grafikái lehetőséget adnak a