Fontosabb egyéb munkavédelmi előírások jellemzők

A kötet tartalmából: I. Fontosabb műszaki biztonsági előírások; 4/1979. (III. 7.) NIM rendelet a Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata hatálybaléptetéséről; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről; 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról; II. Fontosabb munkaegészségügyi előírások; 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről; 61/1999 . (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről.