Formális módszerek az informatikában jellemzők

A kötet azokat a legfontosabb matematikai szabatosságot lehetővé tevő modellezési eszközöket mutatja be, amelyek a mind bonyolultabbá váló informatikai rendszerek tervezése, analízise és ellenőrzése során a mai információtechnikai gyakorlatban is mind nagyobb szerepet játszanak. A könyv egységes szerkezetben tárgyalja a formális verifikáció és validáció céljait szolgáló legfontosabb modellezési eszközöket és matematikai paradigmákat. A formális modellezés és ellenőrzés alapvető fogalmait és módszereit a Petri-hálókon keresztül vezeti be. A rendszerek helyességének bizonyításában kulcsszerepet játszó követelményanalízist a temporális logikák példáján keresztül illusztrálja.