Francia politikusok arcképcsarnoka jellemzők

A francia politikai rendszer - sajátos működési mechanizmusai ellenére - más európai demokráciákéhoz hasonló nehézségekkel küzd. A politikai elit és a társadalom között mind nagyobb szakadék tátong, a választópolgárok pedig egyre reménytelenebb módon keresik a tényleges politikai alternatívákat - és egyre kiszolgáltatottabbak a populista ideológiáknak. A politikai elit folyamatosan próbál megújulni, és a szociális vívmányok megtartása mellett választ adni a legégetőbb társadalmi problémákra, azonban e szélmalomharc legfontosabb rendezőelve és a politikai célok megvalósításának alapfeltétele a választási csatározásokban való sikeres részvétel.
A frontvonalak mögött tevékenykedő pártkatonák, technokraták, bürokraták, államférfiak és honanyák - egyszóval politikusok (mintegy 60 kimagasló személyiség) portréja és a második világháború utáni francia politikatörténet összefoglalása, illetve rendszerezett adatai segítségével ennek a szüntelen csatának a jelenlegi francia erőviszonyait is érzékelteti ez a könyv.