Funkcionális anatómia jellemzők

Ebben a könyvben minden gyógypedagógus megtalálja a maga fejezetét. A fejzetek egymásra épülnek. A Funkciónális anatómia kémiai-biokémiai fejezettel kezdődik, hiszen a Főiskolára meglehetősen heterogén ismeretanyaggal rendelkező fiatalok jelentkeznek és nyernek felvételt. A szakkórtani tudásukat kívánják megalapozni ezekkel az unalmasnak minősülő fejezetekkel. A tankönyv célja az, hogy szakmájukat azaz oktató-nevelő munkájukat magas színvonalon végző gyógypedagógusokat képezzen, akik hűek maradnak vállalt hivatásukhoz és szeretik munkájukat.