GÁL SÁNDOR EGYBEGYŰJTÖTT MŰVEI IX. - VEGYES ÍRÁSOK jellemzők

A neves szlovákiai magyar író egybegyűjtött műveinek újabb kötete néhány irodalmi alkotás mellett személyes hangvételű, vallomásos esszéit és a 2005-2006-ban íródott naplójegyzeteit tartalmazza. Az első rész rádiójátékait és színműveit hozza, míg a következő különféle jegyzetek, akárcsak az irodalom és környékén tett látogatások évfordulós, alkalmi írások, avagy olyan személyes emlékek lenyomatai, mint pl. hazalátogatása szülőfalujába. Az újabb rész verseket, novellákat, karcolatokat és hétvégi leveleket közöl. A versek látleletek, riportversek a hatvanas évekből, melyek közül csak kettő jelent meg nyomtatásban, tehát értékes adalékok az életműhöz. Talán legmegindítóbbak, egyszersmind Gál Sándor gondolkodásmódja, a határon túli magyarság identitástudata, létérzése szempontjából is legérdekesebbek úti jegyzetei, pl. a romániai utazás során szerzett benyomások - hogyan érez egy felvidéki magyar író Erdélyben. Nemkülönben tanulságos a Szigeti László által 1987-ben készített interjú, valam