Garabonciás I. - Feladatfüzet a 7. osztályos Édes anyanyelvünk c. tankönyvhöz jellemzők

A Dinasztia Kiadó anyanyelvi és irodalmi programjának része a nyelvtan feladatfüzet. A hetedik osztályos feladatfüzet szervesen kapcsolódik az Édes anyanyelvünk 7. osztályos tankönyvhöz, ahogyan ezt az integrált magyar nyelvi és irodalmi program tervezte. Az integráló feladatfüzet tartalmából: kommunikációs gyakorlatok; jelentéstani gyakorlatok; szófajtanhoz kapcsolódó gyakorlatok; szövegértő- olvasásfejlesztő technikai gyakorlatok; tollbamondások; ismétlődő gyakorlatok; játékok; jeles napok, ezen belül szövegek és integrált feladatsorok. A Jeles napok szövegei a hónap jeles névnapjaihoz kapcsolódnak.