GENEALÓGIA 3. - A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. jellemzők

A történelem segédtudományait tárgyaló könyvsorozatunk elsőhárom kötetét a genealógiának szenteljük. Az első kötetben levéltár-ismertetések segítségével adtunk útmutatást a családtörténet-kutatásiránt érdeklődőknek, bevezetve az Olvasót a kutatás módszertanábais. Második kötetünk a genealógia és társadalom tárgykörtvizsgálva a társadalmi csoportok genealógiai kutatását járta körül.Ebben a kötetünkben a családtörténeti kutatásban jól használható, detalán ilyen mélységig nem ismert forrásokra hívjuk fel a figyelmet.Az anyakönyvektől mint alapvető forrástól eljutunk a diszpenzációsiratokon át a16–19. századi keresztelői, házassági, temetési meghívó-és értesítőlevelekig, a gyászjelentésekig, tárgyaljuk a halottvizsgálatieljárások dokumentumait és a személyes emlékezet forrásait, a naplók,emlékiratok, magánlevelek adta kutatási lehetőségek jellemzőit ésbuktatóit. Könyvsorozatunkban nem csak a különböző történetisegédtudományok sorra vételét tűztük ki célul, de azt is, hogy az egyestémák tár