Géniuszok és mesteremberek jellemzők

Milyen volt a Millenniumtól az első világháborúig tartó időszak budapesti hangversenyélete, zenekari kultúrája? Hogyan születtek meg a reformkorban az első magyar nyelvű zongoraiskolák, s mi volt ezek jelentősége zeneoktatásunk fejlődése szempontjából? Mikor és hogyan jelentek meg Magyarországon az első orgonák, s miképpen változott a hangszer funkciója, szerepe a török megszállásig?
Miért érdekesek Franz Tunder kora barokk lübecki zeneszerző orgonadarabjai, s milyen hatást gyakoroltak Johann Sebastian Bach művészetére? Hogyan alakult ki az ongora-hegedű-brácsa-cselló összeállítású zongoranégyes műfaja, s miképpen jelent meg Mozart, illetve Beethoven életművében? Mit jelent E. T. A. Hoffmann esztétikájában a költő és a zeneszerző fogalma, milyen képzettársítások, filozófiai párhuzamok csatlakozhatnak ehhez?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ Retkes Attila hat zenetörténeti tanulmánya. A szerző által választott témák részben alapkutatásra, részben a nemzetközi források új szemléletű feldolgozására épülnek.